طریقه نگهداری برنج درمنزل

برنج مرغوب


طریقه نگهداری برنج درمنزل

طریقه نگهداری برنج:برنج ازآن دسته محصولات غذایی است که درسبد خانوار ازاهمییت فراوانی برخورداراست.وخانواده ها سعی میکنند دربرنامه غذایی روزانه ازآن استفاده کنند.وبه همین دلیل سعی می کنند مصرف ماهانه ویاسالانه ی خود وخانواده را یکجا تهیه و درانبارها ویا آشپزخانه ها ذخیره کنند.ذخیره کردن برنج ازنظر اقتصادی هم به صرفه ی مصرف کنندگان می باشدو چونکه معمولا درفصل شروع برداشت وعرضه ی برنج قیمت آن مناسب تراست.میتوان برنج خوب وباکیفیت را به قیمت خوبی خریداری کرد.انبار کردن برنج باعث می شود که برنج به اصطلاح کهنه شود.

این موضوع کمک میکند که برنج باکیفیت بهتری پخته شود.وهنگامم پخت به اصطلاح خوب قد بکشد.اما این راهم باید توجه داشت که این مسئله ممکن است به نظر ساده باشد..امااگر نکات زیر را رعایت نکنیم از کیفییت برنج کاسته خواهد شد.طریقه ی نگهداری برنج به قرارزیراست:

۱-باید درجای خشک وخنک باشد.

۲-در روزهای ابتدایی تبدیل شالی به برنج. برنج دربرابر باد مستقیم قرارنگیرد.۳-رطوبت وگرما نباید به برنج برسد.

۴- دوراز آفتاب مستقیم نگهداری شود.

۵-بالاتراز سطح زمین یادرظرفهای مخصوص برنج قراربگیرد.

۶-اگر باکیسه انبار می شود بین کیسه ها فاصله داده شود.

۷- درکیسه های ده کیلویی نگهداری شود که جابجایی برنج آسان باشد.

۸-اگر درکیسه های نخی نگهداری شود خشک تر می ماند.

۹- برای نگهداری وحفظ عطربرنج راباید همیشه درون ظروف درب دار یاکیسه های بسته نگهداری شود.

۱۰- میتوان از دانه های سیر برای جلوگیری از آفت استفاده کرد.

۱۱-نگهداری برنج درکیسه های نایلونی سبب عدم ورود حشرات وآفت میشود.

۱۲- درصورت آفت زدن باید باشرایط خاصی ازقرص برنج استفاده کرد.البته نکات دیگری هم برای نگهداری برنج وجود دارد که میتوانید باذکرشرایط خود از کارشناسان برنج شرکت صادرات وواردات سلطانیان سوال بفرمایید.