قیمت جهانی زعفران درایران تعیین می شود

قیمت جهانی زعفران درایران تعیین می شود

قیمت جهانی زعفران ایران گران‌تر از بازار داخل است

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران تاکید کرد:

فعلا  قیمت زعفران درداخل کشورمتاثر از قیمتهای بیرونی است وگردانندگان خارجی بارصد قیمت ارزهای کشورخود درداخل ایران قیمت خرید زعفران رابه گونه ای تنظیم می کنند که اثرات افزایش قیمت ارز نسیب آنان گردد.

براین اساس ما باهمکاری وزارت جهاد کشاورزی وبورس برآنیم  که مرجعییت قیمت زعفران درایران برای بازارهای بینن المللی بجای تبعییت از قیمت خارجی ها حادث شود وقیمت تعیین شده برای زعفران معرف ارزش ذاتی والا وجایگاه تجاری آن باشد.

 ظرفیت تجار صادرکننده زعفران،برای کشور یک سرمایه بوده و ترجیح می دهیم این عزیزان کماکان در بازار حضور داشته باشند و از ظرفیت های تجاری آنان جهت ارتقای سهم ایران در بازارهای جهانی زعفران استفاده شایسته به عمل آید. ضمنا” قیمت گذاری و تسویه در این معاملات به صورت ریالی خواهد بود.

 اولویت با استفاده از ظرفیت صادرکنندگان داخلی است لیکن در صورتی که صادرکنندگان داخلی از ظرفیت ایجاد شده استفاده بهینه ننمایند،بدیهی است که فروش و تسویه ارزی در رینگ صادراتی نیز انجام خواهد شد.

 برای حفظ و افزایش منافع کشاورزان و همچنین مصرف کنندگان یکی از اقداماتی که لازمه تشکیل و راه اندازی بورس بین المللی زعفران در ایران است، تشکیل بازار آتی زعفران در بورس کالا بوده 

 تمام خریداران اعم از خارجی و داخلی می توانند با یکدیگر معامله کنند و به آن اطمینان داشته باشند؛ 

تععین قیمت درسالهای آتی بدون دخالت دولت ویاباکمترین حمایت توسط تجار وکشاورزان زحمت کش ایرانی انجام شود.

هرگرم زعفران پوشال معمولی ۴۸۵۶۶ریال
پوشال مرغوب ۵۳۹۵۴ریال
رشته ای بریده(شبه نگین)۵۷۱۸۷ریال
رشته ای بریده ی ممتاز(نگین)۶۰۴۱۹ریال می باشد.

منبع: مهر