قرارداد فی مابین


فرم اخذ نمایندگی بازرگانی سلطان برنج گسترشمال

فرم اخذ نمایندگی به هنگام عقدقرارداد ارائه خواهدشد 

شرح وظایف نماینده فروش (ویزیتور)

– رسیدگی به درخواست های مشتریان موجود،اخذ سفارشات
– برقراری ارتباط با مشتریان جدید از طریق برنامه ریزی روزانه
– بررسی توان بالقوه سفارش گذاری مشتریان و دیگر فاکتورهای مرتبط با سفارش گیری
– بررسی مقدار ریالی، حجم و نوع سفارش.
– بررسی توان فعلی و توان بالقوه مشتریان و تطابق جهت بخشی فعالیت های فروش در آن راستا.
– در نظر گرفتن لیست قیمت ها و توضیحات تکنیکی کالاها و جهت بخشی فعالیت های فروش در آن راستا.
– گزارش مرتب فروش و فعالیت های مرتبط به مدیریت فروش، مانند ویزیت های روزانه، برنامه های هفتگی و ماهانه و آنالیزهای سالانه منطقه ای.
– بررسی و تحقیق در مورد رقبا با توجه به اطلاعات روزانه از بازار در مورد قیمت ها، محصولات، محصولات جدید، زمان بندی ارسال، تکنیک های چیدمان وغیره.
– اعلام نظر در مورد تغییر محصولات، خدمات و سیاست های قروش با در نظر گرفتن وضعیت رقابتی و تغییرات سیاستها و روند پیشرفت یا رکود رقبا.
– رسیدگی به مشکلات مشتریان از طریق ریشه یابی ، تهیه گزارش هاوارجاء واعلام نظر و توصیه به مدیریت فروش.
– ارتقاء دانش تکنیکی و بازارسازی از طریق شرکت در سمینارها و کارگروه های مرتبط، مطالعه مقالات حرفه ای مربوطه، استقرار شبکه ارتباطی قوی و شرکت در انجمن های حرفه ای مرتبط.
– تهیه و ارجاء آمار ماهانه، هفتگی، سالانه در رابطه با منطقه فعالیت و فروش به مشتریان.فعال در حرکت های گروهی و همکاری با واحد های مرتبط.

فرم اخذ نمایندگی بازرگانی سلطان برنج گسترشمال

شرح وظایف مدیر فروش برای کسب و کار

 – بررسی سوابق فروش و ارائه راهکارهای رشد دهنده 
– دسته بندی مشتریان بالفعل و بالقوه فعلی تدوین استراتژی های قیمت گذاری
– تدوین استراتژی بازاریابی تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای بازار
– تدوین استراتژی مکاتبات و دیپلماسی جلسات فروش
– ارائه پیش بینی فروش دوره ای

فرم اخذ نمایندگی بازرگانی سلطان برنج گسترشمال

  چطور فروش را پیش بینی کنیم:

– پیش بینی فروش بخش مهمی از برنامه ریزی و استراتژی کسب و کار است. 
– ازپیش بینی فروش برای اتخاذ آگاهانه‌ ی تصمیمات تجاری شامل بودجه ها،
– طرح های استخدامی، استراتژی های بازاریابی و مدیریت فهرست کالاها استفاده می کنند.

– بدو یک تصویر شفاف از نتایج فروش، بودجه ی شرکت، مخارج، استراتژی های رشد و مدیریت منابع ممکن است با مشکل مواجه شوند.

 – پیش بینی خوب فروش می‌ تواند کمک کند تصمیمات منطقی بگیرند، 

– بررسی فعالیت نیروهای زیر مجموعه آموزش نیروهای زیرمجموعه