حساب کاربری من

حساب کاربری من

my user account

چگونه یک حساب کاربری بسازیم

 

ایجاد حساب Gmail

برای ثبت‌نام در Gmail یک حساب Google ایجاد کنید. می‌توانید از نام کاربری و گذرواژه حساب Google برای ورود به سیستم Gmail و سایر محصولات Google (مثل YouTube‏، Google Play و Google Drive) استفاده کنید.
  1. به صفحه ایجاد حساب Google بروید؛
  2. برای راه‌اندازی حساب، مراحل روی صفحه را دنبال کنید؛
  3. از حسابی که ایجاد کرده‌اید برای ورود به سیستم Gmail‌ استفاده کنید.

ایجاد حساب

نام کاربری موردنظرم قبلاً انتخاب شده است
اگر شرایط زیر برای نام کاربری موردنظرتان صدق کند، نمی‌توانید نشانی Gmail خاصی را دریافت کنید:
  • قبلاً استفاده شده باشد
  • به نام کاربری موجودی شباهت زیادی داشته باشد (مثلاً اگر example@gmail.com از قبل موجود باشد، نمی‌توانید از examp1e@gmail.com استفاده کنید)
  • نام کاربری‌ای باشد که فردی در گذشته استفاده و سپس آن را حذف کرده است
  • Google برای جلوگیری از ارسال هرزنامه یا سوء‌استفاده آن را رزرو کرده باشد
How to create an account
Create a Gmail account
Create a Google Account to sign up for Gmail. You can use your Google Account username and password to sign in to Gmail and other Google products (like YouTube, Google Play, and Google Drive).
Go to the Google Account Creation page;
Follow the on-screen steps to set up an account;
Use the account you created to sign in to Gmail.
Create an account
My username is already selected
If the following conditions apply to the username you want, you won’t be able to get a specific Gmail address:
Already used
Is very similar to an inventory username (for example, if example@gmail.com already exists, you cannot use examp1e@gmail.com)
A username that someone has used in the past and then deleted
Google has reserved it to prevent spam or abuse