ایامیدانید

آیا میدانید؟

ایا می دانیدخواص برنج چیست؟

ایاانواع برنج رامی شناسید؟

ایا می دانیدبیشترین تولیدکنندگان برنج درکدام شهرهای ایران می باشند؟

ایامیدانیدبرنج از مهم‌ترین غلات و اقلام غذایی جهان است.
ایامیدانیدنیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند.
ریشه برنج:  سطحی و افشان بوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید.
در این گیاه بغیر از ریشه‌های جنینی از محل گره‌ها نیز ریشه بوجود می‌آید.
هر چقدر رشد برگ‌ها بیشتر باشد بر رشد ریشه‌ها هم افزوده شده و در نتیجه می‌توان گفت که با افزایش تعداد پنجه‌ها تعداد برگی بیشتر شده و در نتیجه رشد ریشه‌ها نیز زیادتر می‌گردد.
ساقه برنج:  بندبند و تو خالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره‌های سختی قرار دارد که در آن قسمت‌ها ساقه توپر می‌باشد و گره نام دارد.

فاصله بین دو گره را میان گره می‌نامند.
بین سلول‌های ساقه فضایی بین سلولی زیادی وجود دارد که باعث می‌شود قسمتی از اکسیژن مورد نیاز ریشه از طریق منافذ تأمین شود.
برگ‌های این گیاه کشیده و دارای رگبرگهای موازی بوده و بدون دمبرگ است و قاعده برگ پهنتر از سایر نقاط آن می‌باشد؛ و قسمتی از ساقه گیاه یا تمام محیط آن را احاطه کرده که آن را غلاف یا نیام می‌نامند.
در قاعده برگ در طرفین غلاف دو صفحه کوچک یا بزرگ به نام گوشوارک (Stipule) وجود دارد.
همچنین در محل اتصال غلاف به ساقه زائدهٔ کوچکی به نام زبانک (Ligule) وجود دارد.
ارتفاع بوته‌های برنج در ارقام مختلف از ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و گاهی اوقات تا ۲۰۰ سانتی‌متر تغییر می‌یابد.
برنج گیاهی یک ساله است که درجاهای گرم ومرطوب می روید.وانواع مختلفی دارد:صدری هاشمی.طارم دمسیاه.فجرسوزنی.موسی طارم.علی کاظمی.طارم استخوانی
برنج دارای طبعی سرد وخشک است واز مهمترین غلات واقلام غذایی جهان است.نیمی ازجمعییت جهان به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند.
 برگهای آن باریک و دراز نوک تیز و گلهای به صورت سنبله هایی با دم کوتاه دراطراف محور گل دهنده ی گیاه ظاهر می شود.میوه ی آن به شکل خوشه ای متشکل از سنبلکها درانتهای ساقه درمی آید.
درمورد بعضی از ارقام خوشه ی برنج دارای ریشک است ودرمورد بعضی ازارقام بدون ریشک می باشند.
درهر سنبلک سه گل وجود داردکه یکی ازاین گلها که در راس واقع شده کامل وبارورودو گل دیگر که درطرفین آن قرار دارندعقیم هستند.
میوه را که یک دانه ی برنج درآن قراردارد شلتوک می نامند.
برنج چون دارای نشاسته ی فراوان است اصولا از غلات مناسب برای نان است ولی چون مقدار گلوتن ان خیلی کم است چسبندگی آرد گندم راندارد.

فواید برنج :

دربه تاخیرانداختن سرطان بسیار موثراست علت:
– منبع غنی از مهار کننده های پروتئاز است
– سبوس برنج برای کاهش خطر ابتلا به سرطان معده تاثیر فراوانی دارد.
 ازنظر شکل ظاهری بطورکلی دونوع برنج وجود دارد:
الف – نوع هندی . که دانه ی دراز است وباریک وخیلی مرغوب که قسمت عمده ی برنجهای مرغوب صدری ایران ازآن نوع می باشد.
ب –نوع  ژاپنی که دانه گرد وریز است که درایران به نام برنج گرده معروف می باشد.
۲ – برنج دارای خاصیییت افزایش دهنده ی اسپرم
۳ – ضد عطش .
۴ – کم کننده ی ترشحات بدن.
۵ – زیاد کننده ی شیرمادر میباشد.
۶ – همچنین از ان درمواردی مانند: فشار خون .زخم روده .بیخوابی. واریس . بیماری های مثانه. اسهال خونی. اسهال صفراوی. نقرص. اضطراب . تقویت کبد. تقویت کلیه. زخم معده .استفراغ. سرماخوردگی. گواتر. سو هاضمه. ودل پیچه نیز استفاده میگردد.
کشورهای تولید کننده ی برنج :بغیراز ایران چین. هند.تایوان. چین تایپه. تایلند. هند وپاکستان .آمریکا وانگلیس میباشد.

 

آیا میدانید؟

ایا می دانیدخواص برنج چیست؟

ایاانواع برنج رامی شناسید؟

ایا می دانیدبیشترین تولیدکنندگان برنج درکدام شهرهای ایران می باشند؟

ایامیدانیدبرنج از مهم‌ترین غلات و اقلام غذایی جهان است.
ایامیدانیدنیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند.
ریشه برنج:  سطحی و افشان بوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید.
در این گیاه بغیر از ریشه‌های جنینی از محل گره‌ها نیز ریشه بوجود می‌آید.
هر چقدر رشد برگ‌ها بیشتر باشد بر رشد ریشه‌ها هم افزوده شده و در نتیجه می‌توان گفت که با افزایش تعداد پنجه‌ها تعداد برگی بیشتر شده و در نتیجه رشد ریشه‌ها نیز زیادتر می‌گردد.
ساقه برنج:  بندبند و تو خالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره‌های سختی قرار دارد که در آن قسمت‌ها ساقه توپر می‌باشد و گره نام دارد.

فاصله بین دو گره را میان گره می‌نامند.
بین سلول‌های ساقه فضایی بین سلولی زیادی وجود دارد که باعث می‌شود قسمتی از اکسیژن مورد نیاز ریشه از طریق منافذ تأمین شود.
برگ‌های این گیاه کشیده و دارای رگبرگهای موازی بوده و بدون دمبرگ است و قاعده برگ پهنتر از سایر نقاط آن می‌باشد؛ و قسمتی از ساقه گیاه یا تمام محیط آن را احاطه کرده که آن را غلاف یا نیام می‌نامند.
در قاعده برگ در طرفین غلاف دو صفحه کوچک یا بزرگ به نام گوشوارک (Stipule) وجود دارد.
همچنین در محل اتصال غلاف به ساقه زائدهٔ کوچکی به نام زبانک (Ligule) وجود دارد.
ارتفاع بوته‌های برنج در ارقام مختلف از ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و گاهی اوقات تا ۲۰۰ سانتی‌متر تغییر می‌یابد.
برنج گیاهی یک ساله است که درجاهای گرم ومرطوب می روید.وانواع مختلفی دارد:صدری هاشمی.طارم دمسیاه.فجرسوزنی.موسی طارم.علی کاظمی.طارم استخوانی
برنج دارای طبعی سرد وخشک است واز مهمترین غلات واقلام غذایی جهان است.نیمی ازجمعییت جهان به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند.
 برگهای آن باریک و دراز نوک تیز و گلهای به صورت سنبله هایی با دم کوتاه دراطراف محور گل دهنده ی گیاه ظاهر می شود.میوه ی آن به شکل خوشه ای متشکل از سنبلکها درانتهای ساقه درمی آید.
درمورد بعضی از ارقام خوشه ی برنج دارای ریشک است ودرمورد بعضی ازارقام بدون ریشک می باشند.
درهر سنبلک سه گل وجود داردکه یکی ازاین گلها که در راس واقع شده کامل وبارورودو گل دیگر که درطرفین آن قرار دارندعقیم هستند.
میوه را که یک دانه ی برنج درآن قراردارد شلتوک می نامند.
برنج چون دارای نشاسته ی فراوان است اصولا از غلات مناسب برای نان است ولی چون مقدار گلوتن ان خیلی کم است چسبندگی آرد گندم راندارد.

فواید برنج :

دربه تاخیرانداختن سرطان بسیار موثراست علت:
– منبع غنی از مهار کننده های پروتئاز است
– سبوس برنج برای کاهش خطر ابتلا به سرطان معده تاثیر فراوانی دارد.
 ازنظر شکل ظاهری بطورکلی دونوع برنج وجود دارد:
الف – نوع هندی . که دانه ی دراز است وباریک وخیلی مرغوب که قسمت عمده ی برنجهای مرغوب صدری ایران ازآن نوع می باشد.
ب –نوع  ژاپنی که دانه گرد وریز است که درایران به نام برنج گرده معروف می باشد.
۲ – برنج دارای خاصیییت افزایش دهنده ی اسپرم
۳ – ضد عطش .
۴ – کم کننده ی ترشحات بدن.
۵ – زیاد کننده ی شیرمادر میباشد.
۶ – همچنین از ان درمواردی مانند: فشار خون .زخم روده .بیخوابی. واریس . بیماری های مثانه. اسهال خونی. اسهال صفراوی. نقرص. اضطراب . تقویت کبد. تقویت کلیه. زخم معده .استفراغ. سرماخوردگی. گواتر. سو هاضمه. ودل پیچه نیز استفاده میگردد.
کشورهای تولید کننده ی برنج :بغیراز ایران چین. هند.تایوان. چین تایپه. تایلند. هند وپاکستان .آمریکا وانگلیس میباشد.

 

آیامیدانید؟برنج

AdminAuthor posts

تاجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fixed Contact Form

ایجاد فرم سفارش،فرم تماس با ما در وردپرس با افزونه با افزونه Constant Contact Forms
وسط افزونه contact form  شما می توانید فرم های خود را با زمینه های داده ای که برای شما مناسب تر است، سفارشی کنید.به شما این امکان را می دهد تا فرم های مختلفی از جمله فرم سفارش ، فرم تماس با ما و هرگونه فرمی که شما بخواهید رو در وبسایت شما نمایش خواهد داد که می توانید در این فرم ها المان های مختفی از جمله باکس متن ، فیلد متنی ، فیلد ایمیل ، فیلد شماره تلفن ، منوی انتخابی ، منوی رادیویی و چک باکس را قرار بدید. همچنین برای جلوگیری از ارسال اسپم می توانید از کپتچای این افزونه استفاده کنید.

از مهمترین امکانات این افزونه :

با این افزونه شما می توانید فرم تماس با ما که کاربران بتوانند سفارش های خود را ارسال نمایند را بسازید.فرم های مورد نیاز خود را به آسانی بسازید بدون این که کد نویسی انجام بدهید و ما این افزونه را به مدیرانی که می خواهند فرم تماس با ما خوب و بدون مشکلی داشته باشند توصیه می کنیم.