خدمات شرکت

فروشگاه آنلاین

صادرات وواردات

برنج چای زعفران

واردات

انواع  برنج وچای خارجی

فروشگاه(آنلاین)

فروش برنج معطر ایرانی وخارجی فروش چای بهاره گیلان فروش زعفران سوپرنگین قائنات 

فروشگاه(آنلاین)

  برنج چای زعفران    

فروشگاه (آنلاین )

 بازرگانی سلطان برنج گستر شمال

مزایای خریدازفروشگاه(آنلاین) وشرکت 

تازه بودن محصول

خالص بودن محصول

به روز بودن قیمت ها

آگاهی کارشناسان ازکلیه آیتم های مرغوبیت کالاازقبیل تاریخ کاشت ،برداشت،بسته بندی،.نگهداری،حمل ونقل وقیمت واقعی

 قبل ازارسال محصولات در فروشگاه به طورروزانه موردارزیابی دقیق کارشناسان قرارمیگیردتارضایت کامل مشتریان عزیز رادرسراسر ایران وجهان فراهم نماید.

_

ازمابپرسید

کارشناسان ما به شما پاسخ میدهند

چگونه میتوان برنج هاشمی اصل آستانه اشرفیه گیلان راازبرنجهای مشابه تشخیص داد؟

اصولا کدام منطقه ازایران برنج های مرغوب وخوش طعم وخوش پخت دارد؟

انواع برنج ایرانی کدامند؟درکدام مناطق ایران برنج کشت می شود؟

 بهترین نوعچای گیلاندرکدام منطقه گیلان قراردارد؟

زعفران درکدام مناطق ایران کشت می شود؟

برترین زعفران ایران کدام است؟ودرکجاکشت می شود.

تلفن های تماس جهت مرغوبترین برنج معطرایرانی وخارجی

 چای بهاره لاهیجان اصل 

وبهترین زعفران دنیا 

تلفن دفترمدیرشرکت۰۱۷۳۲۱۳۸۰۸۹

تلفن دفترمدیرفروشگاه۰۹۱۲۹۴۱۹۵۷۵

تلفن کارشناس محصولات۰۹۱۱۲۴۰۴۲۵۲

تلفکس شرکت۰۱۷۳۲۱۷۶۷۸۶قیمت زعفران امروزپنجشنبه۲۷تیر ۱۳۹۸ 

زعفران پوشال اصل قائنات           کیلو/۱۸۲۰۰۰۰۰۰ریال

زعفران سرگل اصل قائنات             کیلو/۱۸۵۰۰۰۰۰۰ریال

زعفران نگین اصل قائنات                 کیلو/۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال

زعفران نگین سوپراصل قائنات           کیلو/۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال

صداقت

معجزه میکند

ما افتخارداریم که میتوانیم مرغوبترین برنج معطرایرانی رامستقیماازشالیکاران گیلانی ومازندرانی وگلستانی وبهترین چای بهاره گیلان راازمزارع سرسبزلاهیجان وبهترین زعفران سوپرنگین قائنات رابه همطوطنان عزیزمان درسراسرایران وجهان ارائه نماییم

217محموله برنج به اروپاوامریکا
315محموله چای به اروپا وامریکا
418محموله زعفران به اروپا وامریکا

فروشگاه ( آنلاین)

  برای اطلاع دقیق ازقیمت هاحتما بادفترمدیریت فروشگاه تماس بگیرید

قیمت انواع برنج چای زعفران

برنج طارم محلی

معطر مازندران

۱۳۰۰۰تومان

…..دلار

 • محصول
 • بابل وآمل
 • روش آبیاری
 • آب چاه و آبندان
 • برداشت محصول
 • مکانیزه

برنج طارم دمسیاه

آستانه اشرفیه

۲۷۰۰۰تومان

…..دلار

 • محصول
 • آستانه ولنگرود
 • روش آبیاری
 • آب رودخانه سپیدرود
 • برداشت محصول
 • مکانیزه

برنج صدری هاشمی

اصل  آستانه اشرفیه گیلان

۲۵۵۰۰تومان

…..دلار

 • محصول :
 • آستانه ولنگرود
 • روش آبیاری
 • آب رودخانه سپیدرود
 • برداشت محصول :
 • مکانیزه

برنج فجرسوزنی

مینو دشت گلستان

۲۶۰۰۰تومان

…..دلار

 • محصول :
 • مینودشت
 • روش آبیاری
 • آب چاه وآب بندان
 • برداشت محصول :
 • مکانیزه

 نظرات وسئوالات شما

چگونه میتوان برنج هاشمی اصل آستانه اشرفیه گیلان را ازبرنجهای مشابه تشخیص داد؟

 باکارشناسان صادق وذبده ی برنج صدری هاشمی اصل آستانه اشرفیه گیلان که درشرکت صادرات وواردات سلطانیان مشغول بکارهستند تماس بگیرید.

اصولاکدام منطقه ازایران برنج های مرغوب وخوش طعم وخوشپخت دارد؟

 باید گفت تمام مناطق ایران دارای برنجهای خوب وخوشپخت و معطراست . ولیکن استان گیلان رتبه اول برنج رادرایران کسب کرده 

انواع برنج ایرانی کدامند؟

 راتون.موسی طارم سرد.هاشمی.صدری هاشمی.طارم.طارم دمسیاه.طارم سنگی.طارم معطر.گرده.چرام(۱).چرام(۲).دم زرد. دم سرخ.بینام.علی کاظمی.چمپا.عنبربو.خزر.فجرسوزنی.فجرروغنی.سفیدرود. ندا.شیرودی.لنجون.کامفیروزی

درکدام مناطق ایران برنج کشت می شود؟

دراستانهای گیلان.مازندران.گلستان.آذربایجان.خوزستان.اصفهان.فارس.کهکیلویه بویراحمد.وبعضی نقاط خراسان 

بهترین نوع چای گیلان درکدام منطقه قرار دارد؟

 درباغات شیب دارچای لاهیجان وروستاهای اطراف این شهرستان 

زعفران درکدام مناطق ایران کشت می شود؟

 استان خراسان.استان گلستان.استان گیلان.استان سیستان وبلوچستان.استان کردستان.استان هرمزگان 

برترین زعفران ایران کدام است؟ودرکجا کشت می شود؟

بهترین نوع زعفران زعفران سوپرنگین است که  درشهرستان قائن وروستای های اطراف این شهرستان کاشته وبرداشت می شود